Ústecký kalich

Čeští bratři před 450 lety postavili v Ústí nad Orlicí svůj sbor (i dnes zde Jednota bratrská sídlí – v ulici Mistra Jaroslava Kociana č. p. 53). V tomto domě byl kolem roku 1850 při drobné vnitřní úpravě nalezen zazděný kalich. Dům byl postaven mezi lety 1553 a 1555, krátce nato byl mandátem bratřím zabaven, později jej bratři vykoupili a vlastnili až do roku 1626, kdy odchází poslední kazatel sboru, Jan Hložek do exilu. Tehdy uschovali bratři kalich do výklenku ve zdi a zazdili ve víře, že se do svého sboru opět vrátí.

Kalich je jednoduchý, mosazný, jak bylo u bratří zvykem. Když byl v polovině 19. století objeven a odevzdán katolické církvi, nechal jej děkan Jansa postříbřit a vrchní část pozlatit. Byl používán v Hylvátské kapli a pak uložen na děkanství v Ústí nad Orlicí. Až začátekem 90. let 20. století byl katolickou církví opět navrácen Jednotě bratrské a používán ve sboru v Ústí nad Orlicí. Kalich je nyní součástí putovní výstavy k 550. výročí Jednoty bratrské. 

Bratrský kalich