Historie Jednoty v Lanškrouně

Historie Jednoty v Lanškrouně

Před bílou horou

Ve své Historii těžkých protivenství Komenský popisuje počátky Lanškrounského bratrského sboru, který byl založen takzvanými Valdenskými, následovníky lyonského obchodníka a kazatele Petra Valdy. (Podle francouzské Picardie byli pak kacíři katolickou církví nazývání Pikharty). Valdenští se před pronásledováním ukryli do hor, kde se snažili žít podle Písma čistým životem. Kvůli pronásledování se ukrývali především v Rakousku. A protože měli mezi sebou valdenští ordinované kněží, byla první myšlenka prvních bratří, jak by se sami k valdenským přidali, než by sami vlastní církev zakládali. Přestože nakonec spojenectví nevzniklo, praktickou pomoc mohli bratři valdenským nabídnout, totiž útočiště:

Čtěte více

Založení Jednoty bratrské

Založení Jednoty bratrské

Co předcházelo vzniku bratrského hnutí

Ve středověku byla tehdejší římská církev v nepředstavitelném úpadku, zejména duchovním a morálním. Křižácké výpravy, inkvizice, korupce… U Jana Blahoslava nacházíme, jakými jmény byla římská církev v době předhusitské označována: „Holý Antikrist, vtělený ďábel, vrah pekelní, křivé lučiště, sliny rouhání, hřích více nežli proti Duchu svatému“.

Čtěte více

Ústecký kalich

Ústecký kalich

Čeští bratři před 450 lety postavili v Ústí nad Orlicí svůj sbor (i dnes zde Jednota bratrská sídlí – v ulici Mistra Jaroslava Kociana č. p. 53). V tomto domě byl kolem roku 1850 při drobné vnitřní úpravě nalezen zazděný kalich. Dům byl postaven mezi lety 1553 a 1555, krátce nato byl mandátem bratřím zabaven, později jej bratři vykoupili a vlastnili až do roku 1626, kdy odchází poslední kazatel sboru, Jan Hložek do exilu. Tehdy uschovali bratři kalich do výklenku ve zdi a zazdili ve víře, že se do svého sboru opět vrátí.

Čtěte více