Vize sboru

Každá organizace má své poslání. A když ho naplňuje, dosahuje svého cíle. Náboženské organizace mají svůj cíl v organizování náboženské činnosti. Jednota bratrská šla vždy mnohem dál – školy, špitály, tiskárny, podnikatelské aktivity, misie. Každý místní sbor má své konkrétní poslání.

Motto

Jde nám o ŽIVOT.

O ŽIVOT přetékající z církve ven.

O plný ŽIVOT v Ježíši Kristu, už tady na zemi.

Hodnoty

 • Snít Otcovy sny
 • Dýchat modlitbou
 • Zkoumat kód Života
 • Mluvit naději
 • Vtisknout poslání nové generaci
 • Kotvit se v důvěře ve společenství
 • Stavět základy pro budoucnost

Poslání

 1. Vybudovat silný a zdravý sbor v Ústí nad Orlicí.
 2. Vychovávat, vyučovat a vysílat pracovníky na Boží vinici.
 3. Zakládat nové sbory v regionu, aby se Boží království šířilo.
 4. Prakticky sloužit potřebným.
 5. Služba dětem a mládeži, v duchu staré Jednoty bratrské.