Podpora

Naše práce je široká a její financování je vícezdrojové. Ale to nejvzácnější pro nás je podpora jednotlivců, kteří věří, že každá koruna, vložené do našeho díla dnes, je investicí do budoucnosti.

Dary nám můžete poslat nejlépe bezhotovostně na účet:

2200204541/2010

je to FIO banka. Na vaše příspěvky vám můžeme na začátku následujícího roku vystavit potvrzení a můžete si část svého daru odečíst z daní. Díky 😉

Máte-li další otázky, spojte se s pokladní našeho sboru:

Erika Nováková tel. 733688261 email: erika.novakova@tiscali.cz

Mecenáši a dárci

Jednota bratrská v Ústí nad Orlicí děkuje Městskému úřadu Ústí nad Orlicí za podporu klubu deskových her a příspěvky na péči o budovu.

Logo města - Město Ústí nad Orlicí

Děkujeme Pardubickému kraji, který od začátku podporoval práci s mládeží a několik let přispíval na opravu střechy budovy.

A další díky patří Státnímu fondu životního prostředí, přes který v roce 2020 žádáme o dotaci na využití dešťové vody v objektu sboru

Nakonec děkujeme Jednotě bratrské v České republice, která nás nejen zastřešuje, ale pomáhá nám granty, koučinkem, vzděláváním atd,