O nás

Jsme v Ústí nad Orlicí od 15.století, sídlíme v domě postaveném bratry r.1555 a po Bílé hoře musela církev emigrovat. Zpět do vlasti jsme se vrátili koncem 19.století a již roku 1921 kupujeme zpět Sborový dům. Náš kazatel byl za války vězněn (Terezín, Dachau), ale činnost sboru se nezastavila. Od 70. let se sbor vnitřně obnovoval, především díky práci kazatelů Josefa Marka a Bohdana Čančíka. V devadesátých letech uvěřilo mnoho mladých lidí a začal se měnit i způsob bohoslužeb. S novým tisíciletím se postavilo hřiště a zahrada se otevřela veřejnosti. Dětské kluby a letní tábory daly vznik Rodinnému centru Srdíčko. Modlitebna se změnila na hernu a kazatelský byt v patře na multifunkční sál. V přístavku budovy vznikla kavárna a bezobalový obchůdek. Na zahradu se, k radosti dětí, vrátily domácí zvířata.

Sbor vede tým, kterému se v Jednotě říká staršovstvo. Statutárním zástupcem sboru je správce sboru. Členství již od dob staré Jednoty odráží zapojení v životě sboru: přicházející, zůstávající, sloužící. Scházíme se v neděli společně a v týdnu po domech, své programy mají i děti, dorost a mládež. Sloužící členové sboru se vzdělávají na Akademii Jana Blahoslava. Součástí naší práce je i podnikání – Hokynářství a mléčný bar, zastřešené dceřinou firmou Beeehappy s.r.o.

Jsme aktivními hráči na poli sociální práce. Vedle práce s dětmi a mládeží (nyní převážně prostřednictvím Rodinného centra Srdíčko) jsme otevřeli i službu seniorům. Dětem s nepříznivými životními okolnostmi ve věku 8-16 let se věnuje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KAMIN se sídlem v budově kampeličky vedle ZŠ Třebovská. Srdcem vší komunitní práce jsou ale dobrovolníci – stará se nám o ně Dobrovolnické centrum KONEP. Velkým přínosem jsou i zahraniční dobrovolníci, kteří jsou ubytování přímo v budově sboru. Dlouhodobě spolupracujeme i s Úřadem práce a Probační a mediační službou.